Daňové poradenství

Image

Daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytováno v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb.


1) Daně přímé:
Daň z příjmů

  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z příjmů právnických osob
Daně majetkové
  • Daň z nemovitých věcí
  • Daň z nabytí nemovitých věcí
  • Silniční daň
2) Daně nepřímé:
  • Daň z přidané hodnoty (DPH)
  • Spotřební daň
  • Energetické daně


Součástí daňového poradenství je zastupování vůči správci daně včetně odkladu vaši daňové povinnosti na základě plné moci.