Ceník účetních prací

Ceník jednoduchého účetnictví (daňová evidence)
Položka peněžního deníku 21 Kč*
Řádná a mimořádná účetní závěrka:
Řádek v evidenci HIM a DHIM při uzávěrkových pracích 25 Kč
Zpracování účetní závěrky pmč**
*minimálně 1500 Kč / měsíc
**průměrná měsíční cena za vedení účetnictví

Ceník vedení účetnictví (podvojné)
Pohyb účetního deníku 24 Kč*
Řádná a mimořádná účetní závěrka:
Řádek v evidenci HIM a DHIM při uzávěrkových pracích 25 Kč
Zpracování účetní závěrky pmč**
*minimálně 1500 Kč / měsíc
**průměrná měsíční cena za vedení účetnictví

Zastupování, poradenství, konzultace, vícepráce
Účetní 250-400 Kč / hodina
Daňový poradce 850 - 1200 Kč / hodina


Ceník daňových přiznání
Zpracování přiznání silniční daně od 500 Kč
Zpracování přiznání daně z příjmů FO od 900 Kč
Odklad daně z příjmů PO od 2500 Kč
Zpracování přiznání PO vč. příloh od 3000 Kč
Zpracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí od 900 Kč
Zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od 1000 Kč
Zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty 600 Kč
Zpracování Kontrolního hlášení 500 Kč
Přehledy na sociální a zdravotní pojištění 500 Kč

Mzdová agenda
Hlavní pracovní poměr 250 Kč / osoba
Zaměstnanec na DPP 150 Kč / osoba
Mimo evidenční stav (mateřská dovolená, rodičovská) 150 Kč / osoba

Cena přizpůsobena klientovi na základě konzultace.
Změna ceníku vyhrazena.